Chuyên mục: Tour Trung Quốc trọn gói

DU LỊCH ĐẢO HẢI NAM 5 ngày 4 đêm

DU LỊCH ĐẢO HẢI NAM 5 ngày 4 đêm

Mã tour: daohainam5n4d

Giá tour: Đang cập nhật

Lịch trình: 5 ngày 4 đêm

Điểm khởi hành : Hà Nội

Ngày khởi hành: đang cập nhật

Điểm đến: Hải Nam

Tour Trung Quốc trọn gói 3 ngày 3 đêm

Tour Trung Quốc trọn gói 3 ngày 3 đêm

Mã tour: tq3n3d

Giá tour: Đang cập nhật

Lịch trình: 3 ngày 3 đêm

Điểm khởi hành : HCM

Ngày khởi hành: đang cập nhật

Điểm đến: Trung quốc

Tour Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành trọn gói 4 ngày 3 đêm

Tour Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành trọn gói 4 ngày 3 đêm

Mã tour: tq4n3d

Giá tour: Đang cập nhật

Lịch trình: 4 ngày 3 đêm

Điểm khởi hành : HCM

Ngày khởi hành: đang cập nhật

Điểm đến: Trung Quốc

Lịch Trình Tour Trung quốc 4 ngày 5 đêm

Tour Trung quốc 4 ngày 5 đêm Trùng Khánh – Xích Thủy – Vũ Long

Mã tour: trungquoc4n5d

Giá tour: Đang cập nhật

Lịch trình: 4 ngày 5 đêm

Điểm khởi hành : Hà Nội

Ngày khởi hành: đang cập nhật

Điểm đến: Trung Quốc

Tour Trung Quốc trọn gói 6 ngày 5 đêm

Tour Trung Quốc trọn gói 6 ngày 5 đêm ( Trương Gia Giới)

Mã tour: trungquoc6n5d

Giá tour: Đang cập nhật

Lịch trình: 6 ngày 5 đêm

Điểm khởi hành : HCM

Ngày khởi hành: đang cập nhật

Điểm đến: trung quốc

Du lịch Trung Quốc trọn gói 6 ngày 5 đêm

Du lịch Trung Quốc trọn gói 6 ngày 5 đêm ( Côn Minh- Đại Lý- Lệ Giang – Shangri-La – Ngắm Cảnh Núi Tuyết Ngọc Long)

Mã tour: trungquoc6n5d

Giá tour: Đang cập nhật

Lịch trình: 6 ngày 5 đêm

Điểm khởi hành : HCM

Ngày khởi hành: đang cập nhật

Điểm đến: trung quốc

Tour Trung Quốc trọn gói 4 ngày 4 đêm

Tour Trung Quốc trọn gói 4 ngày 4 đêm (Thượng Hải- Bắc Kinh )

Mã tour: trungquoc4n4d

Giá tour: Đang cập nhật

Lịch trình: 4 ngày 4 đêm

Điểm khởi hành : HCM

Ngày khởi hành: đang cập nhật

Điểm đến: Trung quốc